மருத்துவத்தில் ஜோதிடம் வெற்றி பெறுமா- புதுவகை ஆராய்ச்சி

மருத்துவத்தில் ஜோதிடம் வெற்றி பெறுமா- புதுவகை ஆராய்ச்சி மருத்துவத்தில் ஜோதிடம் வெற்றி பெறுமா- புதுவகை ஆராய்ச்சி – புற்று நோய் கண்டறிதல் தொடர்பான ஆராய்சிக்கு தொடர்புகள் தேவைபாரம்பரிய ஜோதிடத்தில் 2 மணி நேரத்திற்குள் பிறந்த

Read More

யோகபலன் தரும் வாஸ்து மனையடி சாஸ்திரம் பற்றிய முக்கிய பதினெட்டு குறிப்புகள்

யோகபலன் தரும் வாஸ்து மனையடி சாஸ்திரம் பற்றிய முக்கிய பதினெட்டு குறிப்புகள் யோகபலன் தரும் வாஸ்து மனையடி சாஸ்திரம் பற்றிய முக்கிய பதினெட்டு குறிப்புகள் வாஸ்துவும் மனையடி சாஸ்திரமும் பெரிய கடல் .அதில் எளிமையாக

Read More

வாஸ்து மூலை : ‘ஸ்டோர் ரூம்’ அமைக்கும் முறை

வாஸ்து மூலை : ‘ஸ்டோர் ரூம்’ அமைக்கும் முறை   வாஸ்து மூலை, சாஸ்திரத்தின்படி வீடுகளில் ‘ஸ்டோர் ரூம்’ அமைப்பது பற்றி பார்ப்போம். * ‘ஸ்டோர் ரூம்’ என்பது வீட்டுக்கு தெற்கு அல்லது மேற்கு

Read More

வாஸ்து சாஸ்திரம் ஆதி இந்தியாவின் அரிய பொக்கிஷம்

வாஸ்து சாஸ்திரம் ஆதி இந்தியாவின் அரிய பொக்கிஷம் ஆதிகால கலையாகிய வாஸ்து  சாஸ்திரம் ஞானத்தின் ஒரு பிரிவு. கல்வியுடன் அனுபவமும் நம்பிக்கையும் மிகுந்த இந்தியாவின் சிறந்த கலை. அதன் சக்தியும், விரும்பிய நன்மை அளிக்கும்

Read More

வாஸ்து வீடுகளில் வடமேற்கு மூலை

வாஸ்து வீடுகளில் வடமேற்கு மூலை வாஸ்து வீடுகளில் வடமேற்கு மூலை ஒரே அறை மட்டும் இருக்கும் வீட்டில் எளிமையான வாழ்க்கை வாழ்பவர்களுக்கு பெரும்பாலும் அது சமையலறையாக இருக்கும் அதில்கூட அவர்கள் அக்னி பாகத்தில் அடுப்பை

Read More

வாஸ்து சாஸ்திரம் தலைவாசல் அமைக்கும் பகுதி

வடக்கு திசையின் உச்ச பகுதியில் தலைவாசல் மற்றும் ஜன்னல்கள் அமைப்பது பற்றி வாஸ்து சாஸ்திரம் சொல்வதை பார்ப்போம். * வடக்கு திசையில் கிழக்குமேற்காக கட்டப்பட்ட சுவரின் மொத்த நீளத்தை இரண்டு சரி பாதியாக பிரிக்கவேண்டும்.

Read More

வாஸ்து மூலை செல்வம் பெருக வாஸ்து குறிப்புகள்

வாஸ்து மூலை செல்வம் பெருக வாஸ்து குறிப்புகள் பொருளாதார வரவுக்கான வாஸ்து சாஸ்திர குறிப்புகள் சிலவற்றை காணலாம். *    வீட்டு சுவரில் மாட்டப்பட்டிருக்கும் கடிகாரம் எப்போதும் ஓடியவாறு இருப்பது அவசியம். ஓடாத கடிகாரம் இல்லத்தின்

Read More

வீடுகளுக்கான வாசல் அமைப்பதில் வாஸ்து சாஸ்திரம்

வீடுகளுக்கான வாசல் அமைப்பதில் வாஸ்து சாஸ்திரம் தரக்கூடிய முக்கியமான குறிப்புகளை பார்க்கலாம்.

வாஸ்து சாஸ்திரம் தரக்கூடிய முக்கியமான வாஸ்து மூலை

வீடுகளுக்கான வாசல் அமைப்பதில் வாஸ்து சாஸ்திரம் தரக்கூடிய முக்கியமான குறிப்புகளை பார்க்கலாம்.

* வீட்டின் தலைவாசலை நான்கு திசைகளில் எந்த திசையிலும் அமைத்துக் கொள்ளலாம்.

நமது பண்பாட்டில் வாயில்படிகளுக்கு தரப்படும் முக்கியத்துவம்

வீடு என்பது குறிப்பிட்ட காலியிடத்தில் அமைக்கப்படும் அஸ்திவாரத்தின் மீது எழுப்பப்படுகிறது. நான்கு புறமும் பூமிக்கடியில் அமைக்கப்படும் அஸ்திவாரம் வீட்டை தனிப்பட்ட ஒரு இடத்திலிருந்து பிரித்து வேறொரு கட்டமைப்பாக எடுத்து காட்டுகிறது