பொறம்போக்கு நிலத்தில் உள்ள கடை வீடுகளுக்கு ஆபத்து இல்லை

பொறம்போக்கு நிலத்தில் உள்ள கடை வீடுகளுக்கு ஆபத்து இல்லை பொறம்போக்கு நிலத்தில் உள்ள கடை வீடுகளுக்கு ஆபத்து இல்லை செங்குன்றம் பம்மதுக்குளம் பகுதியில் பொறம்போக்கு நிலத்தில் வீடு கடை கட்டியிருந்த மக்களுக்கு ஒரு இனிப்பான

Read More

வாஸ்துமுறையில் வீடு கட்டப்போறீங்களா