வீட்டு கடன் சுலப வட்டியில் பெறலாம்

 வீட்டு கடன் சுலப வட்டியில் பெறலாம்  இன்றைய சூழலில் வங்கிகள் வீட்டு கடன் உள்ளிட்ட மற்ற கடன்களை குறைவான வட்டி விகிதத்தில், எளிதாக வழங்குவதற்கான சூழல்கள் ஏற்பட்டிருப்பதாக பொருளாதார நிபுணர்கள் கருத்து தெரிவித்துள்ளனர். காரணம் சமீபத்தில் உயர் மதிப்பிலான ரூபாய் நோட்டுக்கள் செல்லாது என்ற அரசின் அறிவிப்பை தொடர்ந்து பழைய உயர் மதிப்புள்ள நோட்டுக்களை பொதுமக்கள் வங்கியில் ‘டெபாசிட்’ செய்து வருகின்றனர். அதன் வாயிலாக கோடிக்கணக்கான ரூபாய் வங்கிகளில் குறுகிய காலத்தில் ‘டெபாசிட்’ ஆக செலுத்தப்பட்டிருக்கிறது. அதன் விளைவாக வங்கிகளின் பண இருப்பானது அதிகரித்திருக்கிறது. ரொக்க இருப்பு விகிதம் எல்லா வங்கிகளும் சி.ஆர்.ஆர் எனப்படும் வங்கிகளுக்கான ரொக்க இருப்பு விகித அளவை ரிசர்வ் வங்கியில் பராமரித்து வரவேண்டும் என்பது நடைமுறையாகும். அந்த ரொக்க இருப்பு விகித அளவுக்கு மேல் கையிருப்பாக உள்ள பணத்தை வைத்துத்தான் வங்கிகள் கடன்…

Read More