பார்ப்பணீயம் புகுத்திய யூத வந்தேறி பார்ப்பாண்

பார்ப்பணீயம் புகுத்திய யூத வந்தேறி பார்ப்பாண்.

குற்றங்களை புனிதமாக்கிய சண்டாளன், கொடூரன், பயங்கரவாதியே பார்ப்பணீயம் புகுத்திய யூத வந்தேறி பார்ப்பாண்
மாற்றான் மனைவியை அனுபவிக்க வேண்டுமா? இந்துப்பெண்களின் கணவர்கள் வெளியே சென்றுள்ள போது மாற்றான் மனைவியை அனுபவிக்க கற்பழிக்க பார்ப்பாண் சொல்லும் கடவுள் இந்திரனாம்
( வெளியே சென்றுள்ள விஸ்வாமித்திரன் மனைவி அகழிகையை கற்பழித்த கடவுள்?? இந்திரனாம்??)

உடன் பிறந்தவனை கொல்ல வேண்டுமா??

2) நல்லாட்சியாளன் அரசனான உடன்பிறந்தவனை கொலை செய்து விட்டு அவன் ஆட்சி, சொத்து,சுகத்தை ஆட்டையை போட தூண்டுவதற்கு பார்ப்பாண் சொல்லும் கடவுள் சுக்ரீவன் ஆஞ்சநேயன் த்தூ( தனது உடன்பிறந்த அண்ணன் வாலியை கொல்ல துணை தேடி கேடு கெட்ட ராமனுக்கு தன் சகோதரனை காட்டிக்கொடுத்தவன் கடவுள்?.சுக்ரீவன்??)
3) கோழையாக இருந்து ஒளிந்து கொண்டு கொல்ல முடியுமா??
வாலியை மறைந்து நின்று கொன்றவன் கடவுள்?? ராமனா??
4) இந்துக்களை காரணமில்லாமல் கொல்ல வேண்டுமா??
சம்பூகனை காரணமில்லாமல் கொன்றவன் கடவுள்?? ராமன்??
5) இந்துக்கள் தங்கள் மனைவியை பார்ப்பாணிடம் வைத்து சூதாட வேண்டுமா??
தன் மனைவியையும் தன் சகோதரன் மனைவியையும் வைத்து சூதாடியவனே கடவுள்??
தருமன்??
6) எதையுமே கற்றுக்கொடுக்காதவன் எதிரியை ஏமாற்றி அவன் கையை வெட்டி எடுக்க வேண்டுமா?
உன்னை மனதளவில் ஆசானாக நினைத்தேன் என்ற அப்பாவி ஏகலைவன் கட்டை விரலை காவு வாங்கியவன் கடவுள்? துரோணர்?
7) இந்துக்களை பார்ப்பணர்கள் ஏமாற்றி அவர்களை அண்ணியிடம், அல்லது தம்பி மனைவியிடம் செக்ஸ் விபச்சாரம் செய்ய தூண்ட வேண்டுமா?
ஒரே நேரத்தில் ஐந்து அண்ணன் தம்பி பேர்களிடம் செக்ஸ் வைத்தவள் தர்ம பத்தினி ?? கடவுள்? திரௌபதி??
8) இந்துக்களை பார்ப்பணர்கள் ஏமாற்றி அவர்களுக்கு வப்பாட்டி, தேவதாசி, தேவரடியாள் சுகம் காட்ட வேண்டுமா,??
கண்ணகி( கோவலன்) புருஷனுக்கு வப்பாட்டி சுகம் தேட அனுமதித்தவள் கடவுள்?? கண்ணகி??
9) இந்துக்களை பார்ப்பாண் ஏமாற்றி பெண்கள் மிருகங்களுடன் செக்ஸ் உறவு வைக்க தூண்டியவனே
ராமனுக்கு அம்மா குதிரையுடன் புணரந்தாள்
இன்னும் தொடரும்??

Leave a Reply