வாஸ்து மூலை/ Tami Vastu Shastra Tamil
 Tamil vasthu shastra Tamil Vastu Blog Getting Tips-Advise தமிழ் வாஸ்து

வாஸ்து சாஸ்திரம் தரக்கூடிய முக்கியமான வாஸ்து மூலை

Tami vastu shastra

வாசல்கள் அமைக்கும் முறை

வீடுகளுக்கான வாசல் அமைப்பதில் வாஸ்து சாஸ்திரம் தரக்கூடிய முக்கியமான குறிப்புகளை பார்க்கலாம்.

* வீட்டின் தலைவாசலை நான்கு திசைகளில் எந்த திசையிலும் அமைத்துக் கொள்ளலாம்.

* ஒரு வீட்டுக்கு இரண்டுக்கும் மேற்பட்ட வாசல்கள் இருக்கக்கூடாது.

* ஒரு வாசல் மட்டுமே அமைக்க முடியும் என்றால் கிழக்கு அல்லது வடக்கு திசைகளில் மட்டும்  இருப்பதே சிறப்பானது.

*இரண்டு வாசல்கள் அமைக்கலாம் என்றால் கிழக்கு,மேற்கு அல்லது வடக்கு, தெற்கு ஆகிய திசைகளில் இருப்பது சிறப்பானது.

*  இரண்டு வாசல் அமைப்புகளில் தெற்கு மேற்கு ஆகிய திசைகளில் மட்டும் வருவது தவிர்க்கப்பட வேண்டும்  Purchase a land in Chennai Redhills

Comments

0 comments

Related posts

Vastu Ideas for home With a Zero-Dollar Budget | Learn best Vastu Ideas

admin

வாஸ்து வடமேற்கு மூலை | வாஸ்து முறைப்படி வீடுகளில் மூலை

admin

யோகபலன் தரும் வாஸ்து மனையடி சாஸ்திரம் பற்றிய முக்கிய பதினெட்டு குறிப்புகள்

admin
%d bloggers like this: