வீடுகளுக்கான வாசல் அமைப்பதில் வாஸ்து சாஸ்திரம்
 Tamil vasthu shastra Tamil Vastu Blog Getting Tips-Advise தமிழ் வாஸ்து

வீடுகளுக்கான வாசல் அமைப்பதில் வாஸ்து சாஸ்திரம்

Vasthu rule of land shape
வீடுகளுக்கான வாசல் அமைப்பதில் வாஸ்து சாஸ்திரம்

வீடுகளுக்கான வாசல் அமைப்பதில் வாஸ்து சாஸ்திரம்

வீடுகளுக்கான வாசல் அமைப்பதில் வாஸ்து சாஸ்திரம் தரக்கூடிய முக்கியமான குறிப்புகளை பார்க்கலாம்.

* வீட்டின் தலைவாசலை நான்கு திசைகளில் எந்த திசையிலும் அமைத்துக் கொள்ளலாம்.

* ஒரு வீட்டுக்கு இரண்டுக்கும் மேற்பட்ட வாசல்கள் இருக்கக்கூடாது.

* ஒரு வாசல் மட்டுமே அமைக்க முடியும் என்றால் கிழக்கு அல்லது வடக்கு திசைகளில் மட்டும்  இருப்பதே சிறப்பானது.

*இரண்டு வாசல்கள் அமைக்கலாம் என்றால் கிழக்கு,மேற்கு அல்லது வடக்கு, தெற்கு ஆகிய திசைகளில் இருப்பது சிறப்பானது.

*  இரண்டு வாசல் அமைப்புகளில் தெற்கு மேற்கு ஆகிய திசைகளில் மட்டும் வருவது தவிர்க்கப்பட வேண்டும்

Comments

0 comments

Related posts

தஞ்சை பெரிய கோயில் கட்டினது யாரு?

admin

பீரோ எந்த இடத்தில் அமைக்க வேண்டும் | பீரோ வாஸ்து

admin

வாஸ்துமுறையில் வீடு கட்டப்போறீங்களா

admin
%d bloggers like this: