ரியல் எஸ்டேட் தொழில் செய்வது எப்படி ரியல் எஸ்டேட் தொழில் என்னவோ பெரிய கஷ்டமானது அல்லது அதற்க்கு அரசியல் தொடர்பு எல்லாம் இருந்துதான் செய்ய வேண்டியது என்று இல்லை ரியல் எஸ்டேட் தொழில் செய்வது எப்படி ரியல் எஸ்டேட்என்பதை பார்க்கும் முன்பு நீங்கள் அந்த தொழிலினுக்கு ஏற்றவர்தானா என்று […]

Find AdsKhan Business Directory in Bangalore with Add your business in our Bangalore Free Business Directory. Find a business service in the Bangalore City locality Business service listings Search with service assistance Suppliers/Manufacturers Include Local […]

கஷ்மீர் பள்ளதாக்கில் இனி பிண வியாபாரம் நடக்கும் ஏரிக்கரைகளில் கார்ப்பரேட் வியாபாரிகள் ரிசார்ட்சுகளை விலைக்குவாங்கி வியாபாரமாக்குவார்கள்.. கஷ்மீர் ஆப்பிள் மரபணுமாற்றுக்கு ஆளாகும் .. பண்டிட்கள் அதிகாரமிக்கவர்களாக வலம் வருவர் மறந்தும் கஷ்மீரீகள் தங்களின் பழங்கதையை பேசக்கூடாது .. .. உண்மையில் கஷ்மீர் யாருக்கானது ..பெரியார் சொல்கிறார் கஷ்மீரிலிருந்து இந்தியாவும் […]

  சோழவரம் ஆடந்தாங்கள் ராணுவ ஆக்கிரமிப்பு நிலம் அகற்றம், 3/82019 அன்று செங்குன்றம் அருகில் உள்ள அத்தாந்தாங்கள் கிராமம் அடங்கிய ராணுவ ஆக்கிரமிப்பு அகற்றும் வேலைகள் மற்றும் தற்காலிக குடில் அமைக்கும் பணி நடந்தது கைவிடப்பட்ட இரண்டாம் உலகப் போரின் பொழுது வாங்கப்பட்ட விமான படைக்கு சொந்தமான நிலத்தை […]

Classifieds in Qatar and Gulf classifieds for everything,  Free Classsifieds site for All Qatar  & All nearby Location Find Easily Sell quickly, All gulf location classifieds searching with Free Ad posting Classifieds portal in Gulf. […]

  Ads-Khan India business directory Find from India business directory, Exclusively local business & companeis-online shopping information with address, contact details Include web address. By Ads-Khan India business directory        

சென்னைப் பெருநகர் வளர்ச்சிக் குழுமம் என்பது என்ன? சென்னைப் பெருநகர் வளர்ச்சிக் குழுமம் தமிழக அரசின் சட்டப்பூர்வமான அதிகாரம் பெற்ற நிறுவனம்.சென்னைப் பெருநகர்ப் பகுதியில் திட்டமிட்டபடி வளர்ச்சியினை வரன்முறைப்படுத்துவது இதன் முக்கியப் பொறுப்பாகும்.இந்த செயல்பாட்டிற்காகச் சென்னைப் பெருநகரின் ஒவ்வொரு பகுதியிலும் அனுமதிக்கப்படும் நில உபயோகத்தை நிர்ணயிக்கின்ற முழுமைத் திட்டத்தினை […]

+

சொத்து தொடர்பான வில்லங்கச் சான்று| கிராமம்  அமணம்பாக்கம சர்வே விவரம்: 117/4   ஆவண எண் மற்றும் ஆண  | எழுதிக்கொடுத்தவர்பெயர்(கள்)  வாங்கியவர் பெயர்(கள்)  ——————————————————————————————————————————- 645/2006                            |    […]