மழை நீரில் குளிப்பது நல்லதா?

Month : October 2019

மழை நீரில் குளிப்பது நல்லதா?
Uncategorized

மழை நீரில் குளிப்பது நல்லதா?

admin
மழை நீரில் குளிப்பது நல்லதா? மழை நீரில் குளிப்பது நல்லதா? மழை நீரில் குளிக்கும் ஒருவருக்கு ஒருவேளை சளிப் பிடித்து, காய்ச்சல் வந்தால், அவர் நலமாக (ஆரோக்கியமாக) இல்லை, எனவே அவை உடலுக்கு நலத்தை...
மழை நீரில் குளிப்பது நல்லதா
நில உரிமை சட்டம்

பாகப் பிரிவினையின் போது தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது

admin
பாகப் பிரிவினையின் போது தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது பாகப் பிரிவினையின் போது தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது சட்ட ஆலோசனைகள் பெற குறிப்புகள் என்ன? பாகப் பிரிவினையின் போது தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது சட்ட ஆலோசனைகள்...