தான பத்திரம் தான செட்டில்மெண்ட் 

தான பத்திரம் தான செட்டில்மெண்ட் தான பத்திரம் தான செட்டில்மெண்ட்  தனக்குச் சொந்தமான ஒரு காலி மனையையோ அல்லது ஒரு கட்டிடத்தையோ இரத்த சம்பந்தம் இல்லாத வேறு ஒருவருக்கு கிரையம் செய்யாமல் முற்றிலும் இலவசமாக அளிப்பதை பதிவு செய்வதற்கு பயன்படும் பத்திரம் தான பத்திரம் ஆகும் இதற்கு கிரையம் […]

வெளிநாட்டு வேலை மோகத்தில் வாழ்க்கையை இலக்காதீர் விருகை v n கண்ணன்

வெளிநாட்டு வேலை மோகத்தில் வாழ்க்கையை இலக்காதீர் விருகை v n கண்ணன் வெளிநாட்டு வேலை மோகத்தில் வாழ்க்கையை இலக்காதீர் விருகை v n கண்ணன் தனது வெளிநாட்டு பயணத்தில் நமது நாட்டு இளைஞர்கள் படும் அவலத்தை நேரில் கண்டுவிட்டு தனது அனுபவத்தை சொல்கிறார் வெளிநாட்டு வேலை பற்றி பேசிய […]

இஸ்லாமிய விவகாரத்து சட்டம் ஷரியத் சட்டம் என்ன சொல்லுகிறது

தெரிந்துகொள்ளுங்கள் இஸ்லாமிய விவகாரத்து சட்டம் ஷரியத் சட்டம் என்ன சொல்லுகிறது இஸ்லாமிய விவாகரத்து சட்டம் தெரிந்துகொள்ளுங்கள் இஸ்லாமிய விவகாரத்து சட்டம் ஷரியத் சட்டம் என்ன சொல்லுகிறது இஸ்லாமிய விவாகரத்து சட்டம் ஒரு முஸ்லீம் பெண் கீழ்க்கண்ட காரணங்களில் ஏதாவது ஒன்று அல்லது பல காரணங்களுக்காக விவாகரத்து பெறலாம் கணவன் […]

வரதட்சணை கொடுமை வழக்கில் சமாதானம் ஆகலாமா?

வரதட்சணை கொடுமை வழக்கில் சமாதானம் ஆகலாமா? வரதட்சணை கொடுமை வழக்கில் சமாதானம் ஆகலாமா? கணவன், மனைவி ஒத்து கொண்டால், தண்டனை தேவை இல்லை – உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பு கற்பழிப்பு, கொலை வழக்குகளை, பார்ட்டி ஒத்து கொண்டால் முடிக்க முடியாது, ஆனால், வரதட்சனை கொடுமை வழக்கு, NON- COMPOUNDABLE […]

இல்லற வாழ்க்கை இனித்திட  சென்னை குடும்ப நல சட்டம் கோர்ட்டின் 10 அறிவுரைகள்

இல்லற வாழ்க்கை இனித்திட  சென்னை குடும்ப நல சட்டம் கோர்ட்டின் 10 அறிவுரைகள் குடும்ப நல சட்டம்  சென்னை குடும்ப நல கோர்ட்டின் 10 அறிவுரைகள் விவாகரத்துகள் பெருகி வரும் இக்காலகட்டத்தில் விவாகரத்து கோரி தம்பதிகள் நாடி வரும் சென்னை குடும்ப நலகோர்ட்டில், இனிமையான இல்லறத்திற்கு என்று தலைப்பில் 10 அறிவுரகளை பெரிய […]