நடிகர் SS ராஜேந்திரன் அவர்களின் மகள் இஸ்லாத்தை தழுவியுள்ளார் நடிகர் SS ராஜேந்திரன் அவர்களின் மகள் இஸ்லாத்தை தழுவியுள்ளார் பாரம்பரிய இந்து குடும்பத்தில் பிறந்த நீங்கள் எப்படி இஸ்லாத்தையும் இஸ்லாமியர்களையும் ஆதரிக்கிறீர்கள்! SS ராஜேந்திரன் மகள் சுகாசினி கொடுத்த பதில்கள் வீட்டில் உள்ளவர்களுக்கு பூஜை புணஸ்காரங்களில் அதிகம் ஈடுபாடு உண்டு. இருந்தாலும் […]