Lifestyle

Category : Lifestyle

Lifestyle Uncategorized

அமேசான் நதியில் எண்ணெய் வளம்

admin
அமேசான் நதியில் எண்ணெய் வளம் அமேசான் நதியில் எண்ணெய் வளம் இருப்பதை அறிந்து அங்கு எண்ணெய்க் கிணறுகள் தோண்டும் பணி கடந்த 1970ஆம் ஆண்டு மேற்கொள்ளப்பட்டது அப்போது நதிக்கு அடியில் மற்றொரு பெரிய நதி...