ஜோதிடம் படிக்க வந்து மிக அதிக குழப்பத்திற்கு ஆளானவர்

ஜோதிடம் படிக்க

ஜோதிடம் படிக்க வந்து மிக அதிக குழப்பத்திற்கு ஆளானவர் என் முதல் புத்தகத்தை எழுத துவங்குகிறேன்என்னிடம் ஜோதிடம் பார்க்க வருபவர்களில் குறைந்தது 30% பேர் ஜோதிடம் பற்றி தேடித்தேடி படிப்பவர்கள் சாதாரண மக்களை விட பெரும்பாலும் மிக அதிகமான பயத்துடன் என்னை சந்திப்பவர்களும் அவர்கள் தாம்.ஜோதிடத்தை புத்தகம் வழியாகவும் […]