கிழக்கு பார்த்த வாசற்படி

Tag : கிழக்கு பார்த்த வாசற்படி

வீட்டின் வாசற்படி எப்படி அமைக்க வேண்டும்
 Tamil vasthu shastra தமிழ் வாஸ்து

வீட்டின் வாசற்படி எப்படி அமைக்க வேண்டும்

Koovam Tamil News headline
வீட்டின் வாசற்படி எப்படி அமைக்க வேண்டும் புதுவீடு கட்டுபவர்கள் வாசற்படி எந்த பக்கம், எந்த பாகத்தில் வைக்க வேண்டும்? வீட்டிற்கு நான்கு மூலைகள்.ஒரு சதுரமான வீட்டை கற்பனை செய்துக் கொள்ளவும்.அதில்,வட கிழக்கு மூலை ஈசானிய...