கொசுவ விரட்ட

Tag : கொசுவ விரட்ட

கொசு விரட்டி மூலிகை லிக்குயூட் தயாரிப்பது எப்படி
தமிழக ரியல் எஸ்டேட்

கொசு விரட்டி மூலிகை லிக்குயூட் தயாரிப்பது எப்படி

Koovam Tamil News headline
கொசு விரட்டி மூலிகை லிக்குயூட் தயாரிப்பது எப்படி -ஒரு மண் சட்டியில் தீ கணல் போட்டு அதில் பச்சை வேப்பிலை போட்டு அதன்மீது சிறிது மஞ்சள் தூளையும் தூவிவிடுங்கள் அப்புறம் பாருங்கள் ! அதிலிருந்து...