தெரிந்து கொள்வோம் : வாடகை– சொந்த வீட்டுக்கான வரிச்சலுகை

Tag : தெரிந்து கொள்வோம் : வாடகை– சொந்த வீட்டுக்கான வரிச்சலுகை

நில உரிமை சட்டம்

தெரிந்து கொள்வோம் வாடகை வீட்டுக்கான வரிச்சலுகை

Koovam Tamil News headline
தெரிந்து கொள்வோம் வருமான வரி செலுத்துவோர் வீட்டு வாடகையைக் கணக்கில் காட்டி 80ஜி பிரிவின் கீழ், ஆண்டுக்கு ரூ.24,000 வரையில் வரிச்சலுகை பெறலாம் என்ற நிலை இருந்து வந்தது. நடப்பு வருட பட்ஜெட் அறிவிப்பு...