பட்டா வாங்குவது மிக அவசியம் இணையம் தரும் வசதிகள் நில உரிமை சட்டம் 

பட்டா வாங்குவது மிக அவசியம்

பட்டா வாங்குவது மிக அவசியம்.

Read More
தமிழக ரியல் எஸ்டேட் நில உரிமை சட்டம் 

மனையின் உரிமையை நிலைநாட்டும் அரசாங்க பதிவேடுகள்

சொத்துக்கள் வீட்டுமனை உள்ளிட்ட பல்வேறு பயன்பாடுகள் உள்ள நிலம் ஆகிய எந்த வகையாக இருந்தாலும் அவை பத்திரப்பதிவுத்துறை மற்றும் வருவாய்த்துறை ஆகிய அரசின் இரண்டு துறைகளால் பலநிலைகளில் பதிவேடுகளாக பராமரிக்கப்பட்டு

Read More

புறநகருக்கு வீடு மாற்றம் இதையும் கவனியுங்க

பொழுதுபோக்கு

Read More

நிலம் நீர் பரிசோதனை பாதுகாப்புக்கு உறுதுணை

Read More