விலை அதிகமான வீடுகளை வாங்குவோர்

விலை அதிகமான வீடுகளை வாங்குவோர் [caption id="attachment_2828" align="alignnone" width="300"] விலை அதிகமான வீடுகளை வாங்குவோர்[/caption]   ‘வீடு வாங்கியவுடன் உடனே அதன் விலைமதிப்பு ஏறிவிடும் என்று எதிர்பார்க்கக்கூடாது. சில ஆண்டுகளுக்குப் பிறகுதான் நிலத்தின் விலைமதிப்பு உயரும். அதைப்போல நிலத்தின் மதிப்பு ஆண்டுதோறும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஏறிக்கொண்டே இருக்கும்…

Modern Style Home Design Ides

  [caption id="attachment_2660" align="alignnone" width="300"] modern style home design ides[/caption]   Here is the new modern style home design ides from most popular web In spite of mainstream thinking, genuine present day homes don't take…

புது வீடு வாங்கும்போது கவனிக்க வேண்டிய விஷயங்கள்

  புது வீடு வாங்கும்போது கவனிக்க வேண்டிய விஷயங்கள்,  சென்னையின் புறநகர் பகுதிகளே பலருடைய சொந்த வீட்டு கனவை நனவாக்கும் விதத்தில் அமைந்திருக்கிறது. நகர்பகுதிக்குள் சொத்தின் மதிப்பு அதிகமாக இருப்பதுடன் இடப்பற்றாக்குறையும் நிலவுகிறது. இருக்கும் இடங்களில் எல்லாம் நெருக்கமாக குடியிருப்புகள் அதிகரித்துவிட்ட நிலையில் புறநகர் பகுதிகளை நோக்கி  குடியிருப்புகள்…