வாஸ்து சாஸ்திரம் என்பது மதம் சார்ந்த ஒன்றா?

Tag : வாஸ்து சாஸ்திரம் என்பது மதம் சார்ந்த ஒன்றா?

Tamil Vastu Blog Getting Tips-Advise

வாஸ்து சாஸ்திரம் என்பது மதம் சார்ந்த ஒன்றா?

admin
வாஸ்து சாஸ்திரம் என்பது இந்து மதம் சார்ந்த ஒன்று என்று இன்றளவில் பலரால் கூறப்பட்டு வருகிறது. உண்மையில் வாஸ்துவை அறிவியல் கண்ணோட்டத்தில் அணுகும் எவரும் அதை மதம் சார்ந்த விஷயமாக கருதமாட்டார்கள்.  ஆறறிவு கொண்ட...
 Tamil vasthu shastra தமிழ் ஆன்மிகம் தமிழ் வாஸ்து

வாஸ்துமுறையில் வீடு கட்டப்போறீங்களா

admin
...
தமிழ் வாஸ்து

வாஸ்து முறையில் வீடு அமைக்க விதிமுறைகள்

admin
வீட்டை ஆழகாக வடிவமைத்து கட்டினாலும் அறைகள் எந்த திசையில், எப்படி அமைக்கப்பட வேண்டும் என்பது பற்றி வாஸ்து சாஸ்திரம் விதிமுறைகள் வகுத்துள்ளது. வீட்டின் அமைப்பு எவ்வாறு இருக்க வேண்டும் என்பது பற்றியும் பட்டியலிடுகிறது. அப்படி...