வீட்டுக்குள் தோட்டம்

Tag : வீட்டுக்குள் தோட்டம்

கட்டுமான தொழில் கட்டுமானப் பொருள் தமிழக ரியல் எஸ்டேட்

எளிமையாக வீட்டை வடிவமைப்பதில் புது டிரெண்ட்

admin
சாப்பிடும் அறை...
இடிதாங்கி செயல்படும் விதம்
கட்டுமான தொழில்

இடிதாங்கி செயல்படும் விதம்

admin
இடிதாங்கி செயல்படும் விதம்  இடிதாங்கி செயல்படும் விதம்! உயரமான கட்டிட அமைப்புகளின் உச்சியில் ஒரு உலோகத்தாலான கம்பி பொருத்தப்பட்டிருப்பதை கவனித்திருப்போம். அந்த கம்பியின் மேல்முனையில் கம்பி மூன்று கிளைகளாக இருப்பது, வெறும் கம்பியாகவே இருப்பது, உலோகக்...