நில உரிமை சட்டம் 

கிடைக்காத வீட்டுக்கு தவணைத் தொகையை ஏன் செலுத்த வேண்டும்

கிடைக்காத வீட்டுக்கு தவணைத் தொகையை ஏன் செலுத்த வேண்டும்?

Read More
இடிதாங்கி செயல்படும் விதம் கட்டுமான தொழில் 

இடிதாங்கி செயல்படும் விதம்

இடிதாங்கி செயல்படும் விதம்  இடிதாங்கி செயல்படும் விதம்! உயரமான கட்டிட அமைப்புகளின் உச்சியில் ஒரு உலோகத்தாலான கம்பி பொருத்தப்பட்டிருப்பதை கவனித்திருப்போம். அந்த கம்பியின் மேல்முனையில் கம்பி மூன்று கிளைகளாக இருப்பது, வெறும் கம்பியாகவே இருப்பது, உலோகக் குமிழ் அமைப்பு அல்லது முக்கோணம் போன்ற அமைப்பு வடிவங்களில் இடம் பெற்றிருப்பதை பார்த்திருப்போம் அந்தக் கம்பி போன்ற அமைப்பான இடிதாங்கி கட்டிடத்தின் பாதுகாப்புக்கு மிகவும் அவசியமானதாகும் இடி தாக்குதல் என்பது மின்சாரத்தால் தாக்கப்படுவது போன்றதாகும். சாதாரணமாக நமது வீடுகளில் பயன்பாட்டில் உள்ள மின்சாரமானது 220 முதல் 240 வோல்ட் அளவில் இருக்கும் அந்த அளவு மின்சார அதிர்ச்சியே நம்மை செயலிழக்க வைக்கக்கூடியது மின்னலின் மூலமாக பூமிக்கு கடத்தப்படும் மின்சார அளவானது பல்லாயிரக்கணக்கான வோல்ட் என்ற நிலையில் அதன் தாக்கம் நிச்சயம் உயிருக்கும், உடைமைகளுக்கும் பெரும் பாதிப்பை உண்டாக்கும் குறைந்த விலையில் வங்கி…

Read More