வாஸ்துமுறையில் வீடு கட்டப்போறீங்களா

Month : January 2015

 Tamil vasthu shastra தமிழ் ஆன்மிகம் தமிழ் வாஸ்து

வாஸ்துமுறையில் வீடு கட்டப்போறீங்களா

admin
...
தமிழ் வாஸ்து

வாஸ்து முறையில் வீடு அமைக்க விதிமுறைகள்

admin
வீட்டை ஆழகாக வடிவமைத்து கட்டினாலும் அறைகள் எந்த திசையில், எப்படி அமைக்கப்பட வேண்டும் என்பது பற்றி வாஸ்து சாஸ்திரம் விதிமுறைகள் வகுத்துள்ளது. வீட்டின் அமைப்பு எவ்வாறு இருக்க வேண்டும் என்பது பற்றியும் பட்டியலிடுகிறது. அப்படி...