வீட்டை புதுப்பிக்கும்போது கவனிக்க வேண்டிய விஷயங்கள்

Month : December 2014

பூஜை அறையில் விநாயகர் சிலை வைக்கும் முறை
 Tamil vasthu shastra தமிழ் ஆன்மிகம் தமிழ் வாஸ்து

Featured பூஜை அறையில் விநாயகர் சிலை வைக்கும் முறை

admin
பூஜை அறையில் விநாயகர் சிலை வைக்கும் முறை வீட்டின் பூஜை அறையில் விநாயகருக்கு முக்கிய இடம் உண்டு விநாயகர் சிலை, படங்கள் இல்லாத பூஜை அறைகளை பார்க்க முடியாது எனினும் வீட்டில் விநாயகர் சிலைகளை...