சிறிய அறை விசாலமாக காட்சியளிக்க வேண்டுமா

சிறிய அறை விசாலமாக காட்சியளிக்க வேண்டுமா?

புது வீடு வாங்கும்போது கவனிக்க வேண்டிய விஷயங்கள்

  புது வீடு வாங்கும்போது கவனிக்க வேண்டிய விஷயங்கள்,  சென்னையின் புறநகர் பகுதிகளே பலருடைய சொந்த வீட்டு கனவை நனவாக்கும் விதத்தில் அமைந்திருக்கிறது. நகர்பகுதிக்குள் சொத்தின் மதிப்பு அதிகமாக இருப்பதுடன் இடப்பற்றாக்குறையும் நிலவுகிறது. இருக்கும் இடங்களில் எல்லாம் நெருக்கமாக குடியிருப்புகள் அதிகரித்துவிட்ட நிலையில் புறநகர் பகுதிகளை நோக்கி  குடியிருப்புகள் […]