வாஸ்து முறைப்படி வீட்டு மனை களை தேர்வு செய்!

Month : February 2016

வாஸ்து
தமிழ் வாஸ்து

வாஸ்து முறைப்படி வீட்டு மனை களை தேர்வு செய்!

admin
வாஸ்து முறைப்படி வீட்டுமனைகளை வடக்கு, கிழக்கு திசைகளில் தேர்வு செய்வதாக இருந்தால் சில விஷயங்களை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். அந்த திசைகளில் உயர்ந்த கட்டிடங்கள், குடிநீர் தொட்டி இருந்தால் அவற்றின் நிழல் வட கிழக்கு...