தப்லீக் விஷயத்தில் அரசியல் கட்சிகள் என்ன செய்தார்கள்?

தப்லீக் விஷயத்தில் அரசியல் கட்சிகள் என்ன செய்தார்கள்?

தப்லீக் விஷயத்தில் அரசியல் கட்சிகள் என்ன செய்தார்கள்? தப்லீக் விஷயத்தில் அரசியல் கட்சிகள் என்ன செய்தார்கள்? இனிநாம்என்னசெய்யவேண்டும்?? வலிமிகுந்த_வரலாறு டெல்லியில் கடந்த இரண்டு மாதங்களுக்கும் மேலாகப் பரிதவித்துக்கொண்டிருந்த 700க்கும் மேற்பட்ட #தப்லீக்_ஜமாஅத்தினர் இன்று தமிழகம் திரும்புவது அறிந்து அத்தனை உள்ளங்களும் மகிழ்ச்சி கொள்கின்றன. புனிதமான இந்த ரமழானில் அல்லாஹ் […]