சூரரைப் போற்று- அரசியலும் எதார்த்தமும் மனுஷ்யபுத்திரன்

சூரரைப் போற்று- அரசியலும் எதார்த்தமும் மனுஷ்யபுத்திரன்

சூரரைப் போற்று- அரசியலும் எதார்த்தமும் மனுஷ்யபுத்திரன் சூரரைப் போற்று- அரசியலும் எதார்த்தமும் மனுஷ்ய புத்திரன சூரரைப் போற்று பார்த்தேன் சில காரணங்களுக்காக அந்தப்படம் எனக்குப் பிடித்திருந்தது. அது மாஸ் ஹீரோ சினிமாகளுக்குரிய மிகைகளையும் அதீத புனைவுகளையும் கொண்ட படமாக இருக்கலாம். அதையும் தாண்டி இந்தப்படம் ஏற்படுத்தும் சில ஆதாரமான […]